خطا در دانلود فایل و نمی‌توان ماژول‌ها را در ESET Cyber ​​Security یا ESET Cyber ​​Security Pro به‌روزرسانی کرد

 

  • هنگام نصب یا ارتقا به نسخه 6.9.60 ESET Cyber ​​Security یا ESET Cyber ​​Security Pro، کاربران باید Mac OS 10.12 یا جدیدتر را نصب کرده باشند.
  • پس از ارتقاء اخیر به نسخه جدید امنیت سایبری ESET، پیام “General Compiler Error” را دریافت می کنید.

 

راه حل

1. با کلیک کردن بر روی نماد ESET در قسمت منو و انتخاب Open ESET Cyber ​​Security/ESET Cyber ​​Security Pro با کلیک روی Finder → Applications → ESET Cyber ​​Security/ESET Cyber ​​Security Pro، پنجره اصلی برنامه را باز کنید.

2. روی Setup → Enter preferences application کلیک کنید

 

خطا در دانلود فایل و نمی‌توان ماژول‌ها را در ESET Cyber ​​Security یا ESET Cyber ​​Security Pro به‌روزرسانی کرد

 

3. روی Update کلیک کنید.

 

خطا در دانلود فایل و نمی‌توان ماژول‌ها را در ESET Cyber ​​Security یا ESET Cyber ​​Security Pro به‌روزرسانی کرد

 

4. روی Clear در کنار Clear update cache کلیک کنید.

 

خطا در دانلود فایل و نمی‌توان ماژول‌ها را در ESET Cyber ​​Security یا ESET Cyber ​​Security Pro به‌روزرسانی کرد

 

5. کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید.

6. با کلیک بر روی نماد ESET در نوار منو و انتخاب Open ESET Cyber ​​Security/Cyber ​​Security Pro با کلیک روی Finder → Applications → ESET Cyber ​​Security/Cyber ​​Security Pro، پنجره اصلی برنامه را باز کنید.

7. روی Update → Update modules کلیک کنید. اکنون باید بتوانید بروز رسانی های ماژول را دریافت کنید.

خطا در دانلود فایل

خطا در دانلود فایل و نمی‌توان ماژول‌ها را در ESET Cyber ​​Security یا ESET Cyber ​​Security Pro به‌روزرسانی کرد