چگونه ESET Cyber ​​Security ESET Cyber ​​Security Pro را از نسخه آزمایشی به نسخه کامل ارتقا دهم؟

 

مجوز خرید

1. ESET Cyber ​​Security یا ESET Cyber ​​Security Pro را باز کنید.

2. روی Activate product کلیک کنید.

 

چگونه ESET Cyber ​​Security/ESET Cyber ​​Security Pro را از نسخه آزمایشی به نسخه کامل ارتقا دهم؟

 

3. روی Purchase license کلیک کنید.

 

چگونه ESET Cyber ​​Security/ESET Cyber ​​Security Pro را از نسخه آزمایشی به نسخه کامل ارتقا دهم؟

 

4. دستورالعمل های وب سایت ESET را برای خرید مجوز برای محصول ESET خود دنبال کنید. پس از تکمیل خرید، ایمیلی حاوی کلید مجوز ESET شما به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

 

با استفاده از کلید مجوز خود را فعال کنید

1. ESET Cyber ​​Security یا ESET Cyber ​​Security Pro را باز کنید.

2. روی Activate product کلیک کنید.

 

چگونه ESET Cyber ​​Security/ESET Cyber ​​Security Pro را از نسخه آزمایشی به نسخه کامل ارتقا دهم؟

 

3. کلید مجوز خود را تایپ کنید و روی Activate کلیک کنید.

 

چگونه ESET Cyber ​​Security/ESET Cyber ​​Security Pro را از نسخه آزمایشی به نسخه کامل ارتقا دهم؟

 

4. در صورت موفقیت آمیز بودن، محصول شما پیام “Activation was successful” را نمایش می دهد. روی Done کلیک کنید. محصول شما اکنون به طور خودکار دانلود آخرین بروز رسانی پایگاه داده امضای ویروس را آغاز می کند.

ESET Cyber ​​Security ESET Cyber ​​Security Pro

چگونه ESET Cyber ​​Security/ESET Cyber ​​Security Pro را از نسخه آزمایشی به نسخه کامل ارتقا دهم؟