صفحه آبی (BSOD) در ESET Endpoint Encryption

 

راه حل

 

اقدامات لازم در هنگام خرابی

اگر دستگاه شما خراب شده است و صفحه آبی (BSOD) را دریافت می کنید، اطلاعات دقیق مربوط به خرابی را جمع آوری کنید، با پشتیبانی فنی ما تماس بگیرید.

  • شرح مفصلی از اقداماتی که درست قبل از صفحه آبی (BSOD) رخ داده اند را شامل کنید.
  • تغییرات اخیر را در دستگاه خود، از جمله هر گونه ارتقاء، لحاظ کنید.

 

Diagnostics file

ESET Endpoint Encryption diagnostics utility را در دستگاه آسیب دیده اجرا کنید.

 

فایل detailed crash dump را فعال کنید

 

1. کلید Windows را فشار دهید، View advanced system settings را تایپ کنید و سپس روی View advanced system settings کلیک کنید.

 

صفحه آبی (BSOD) در ESET Endpoint Encryption

 

2. روی Advanced → Settings کلیک کنید.

 

صفحه آبی (BSOD) در ESET Endpoint Encryption

 

3. در قسمت Write debugging information  گزینه Complete memory dump را از منو انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید.

 

صفحه آبی (BSOD) در ESET Endpoint Encryption

 

4. روی OK کلیک کنید.

ESET Endpoint Encryption

صفحه آبی (BSOD) در ESET Endpoint Encryption

5. روی Restart Now کلیک کنید.

 

صفحه آبی (BSOD) در ESET Endpoint Encryption

 

 

detailed crash dump را زیپ کنید

 

1. Windows File Explorer را باز کنید و به مسیر C:\Windows\memory.dmp بروید.

2. روی فایل کلیک راست کنید، روی Send to کلیک کنید و سپس روی Compressed (zipped) folder کلیک کنید.

3. فایل زیپ شده را به support ticket ضمیمه کنید.