بازنشانی license key در پورتال ESET HOME

 

1. پورتال ESET HOME را باز کنید و وارد حساب کاربری خود شوید.

 

بازنشانی license key در پورتال ESET HOME

 

2. در قسمت Licenses روی Show all Licenses کلیک کنید.

 

بازنشانی license key در پورتال ESET HOME

 

3. لایسنسی (license) را که می خواهید بازنشانی کنید انتخاب کنید و روی Open License کلیک کنید.

 

بازنشانی license key در پورتال ESET HOME

 

4. روی Remove devices کلیک کنید.

 

بازنشانی license key در پورتال ESET HOME

 

5. دستگاه هایی را که می خواهید از license حذف کنید انتخاب کنید و روی Remove devices کلیک کنید.

 

بازنشانی license key در پورتال ESET HOME

 

6. کادر Reset License Key را انتخاب کنید و روی Remove devices کلیک کنید.

 

بازنشانی license key در پورتال ESET HOME

 

7. روی Finish کلیک کنید.

 

بازنشانی license key در پورتال ESET HOME

 

8. License Keyجدید تولید شده شما نمایش داده می شود و به آدرس ایمیل شما ارسال می شود. روی X در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید تا پنجره بسته شود.

 

بازنشانی license key در پورتال ESET HOME

 

بازنشانی license key در پورتال ESET HOMEبازنشانی license key در پورتال ESET HOME