انواع بروزسانی های آنتی ویروس ESET

بروزسانی های آنتی ویروس ESET به دو دسته تقسیم می شوند، به روزرسانی سطح (Level updates) و به روزرسانی نانو (Nano updates) که آنها در محدوده زمانی متفاوت هستند. 3 نوع به روزرسانی سطح (Level updates) وجود دارد ، سطح 0 (L0)، سطح 1 (L1) و سطح 2 (L2) و همچنین 20 به روزرسانی نانو (Nano updates) از نانو 1 تا نانو 20 وجود دارد.

به‌روزرسانی‌های نانو (Nano updates) نشان‌دهنده تعداد به‌روزرسانی‌ها از آخرین بار به‌روزرسانی است، به این معنی که نانو 1(Nano 1) نشان‌دهنده آخرین به‌روزرسانی است (به عنوان مثال به روزرسانی پایگاه داده امضای ویروس از نسخه 5001 به 5002)،نانو 20 (Nano 20) نشان دهنده 20 به روزرسانی آخر در مجموع است. با آپدیت بعدی تمام به روزرسانی های نانو بازسازی می شوند(Nano1 آخر به روزرسانی می شود ، محتوای قبلی Nano1 به Nano2 وارد می شود و غیره).

یک ماژول برنامه (به عنوان مثال ماژول HIPS) تنها با یکی از تمام به روزرسانی های نانوی موجود به روز می شود.تعداد به‌روزرسانی‌های نانو صادر شده در هر ماژول خاص ممکن است از ماژول به ماژول و در بازه زمانی متفاوت باشد.

به‌روزرسانی‌های سطح (Level updates) ، تعداد به‌روزرسانی‌ها را از تاریخ انتشار ،ماژول برنامه خاص، نشان می‌دهد.سطح 0 (L0) شامل چندین به روز رسانی از زمان انتشار ماژول خاص است.سطح 1 (L1) شامل برخی به روزرسانی های بعدی و سطح 2 (L2) به روزرسانی های باقی مانده، از جمله تمام 20 به روزرسانی نانو است.

هنگامی که L2 به اندازه L1 نزدیک می شود، به روزرسانی های ارائه شده توسط L2 به L1 وارد می شود. هنگامی که L1 به اندازه L0 می شود، به روزرسانی های L1 به L0 وارد می شوند.

L2 به تدریج با به‌روزرسانی‌های قدیمی‌تر نانو پر می‌شود، به این معنی که محتوای نانو 20 به L2 منتقل می‌شود، زمانی که همه به‌روزرسانی‌های نانو بر اساس یک به‌روزرسانی جدید در دسترس بازسازی شوند.

پس از نصب جدید یک محصول، محصول در حالت اولیه خود قرار دارد و تمام به‌روزرسانی‌های سطح را دریافت می‌کند:

انواع بروزسانی ها

حالت به روز                                                                                                  حالت اولیه

اگر محصولی به‌طور منظم به‌روزرسانی شود، اما چند روزی است که آفلاین بوده و پس از اتصال به سرور به‌روزرسانی، به‌روزرسانی نانو 3 به‌عنوان پیدانشده شناسایی می شود، سپس بروزسانی های آنتی ویروس ESET اعمال می‌شود:

انواع بروزسانی ها

حالت به روز    حالت اصلی                                                                   حالت اولیه

نمونه ای از فایل های بروزسانی های آنتی ویروس ESET یک ماژول موتور 32 بیتی

  انواع بروزسانی ها

انواع بروزسانی ها

بروزسانی های آنتی ویروس ESET