غیرفعال کردن فیلتر SSL در محصولات خانگی ESET Windows (14.x)

 

فیلتر کردن SSL protocol را غیرفعال و دوباره فعال کنید

در برخی موارد،  root certificate در هنگام نصب محصولات امنیتی ESET به درستی وارد نمی شود.

این مشکل اغلب با غیرفعال کردن و سپس فعال کردن مجدد فیلتر پروتکل SSL حل می شود. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

ESET Windows

1. پنجره برنامه اصلی محصول Windows ESET خود را باز کنید.

2. کلید F5 را فشار دهید تا Advanced Setup باز شود.

3. روی Web and email کلیک کنید،بر روی SSL/TLS کلیک کنید ، روی قسمت کنار Enable SSL/TLS protocol filtering کلیک کنید تا غیرفعال شود و سپس روی OK کلیک کنید.

 

غیرفعال کردن فیلتر SSL در محصولات خانگی ESET Windows (14.x)

 

4. برای دسترسی به تنظیمات پیشرفته، کلید F5 را فشار دهید.

5. روی Web and email کلیک کنید، سپس روی SSL/TLS کلیک کنید، روی قسمت کنار Enable SSL/TLS protocol filtering کلیک کنید تا دوباره فعال شود و سپس روی OK کلیک کنید.

 

غیرفعال کردن فیلتر SSL در محصولات خانگی ESET Windows (14.x)

 

6. سیستم خود را ری استارت کنید.

 

فیلتر کردن SSL protocol را موقتاً غیرفعال کنید

ESET Windows

خطر امنیتی

فقط در صورتی از این روش استفاده کنید که توسط پشتیبانی فنی ESET راهنمایی شده باشد. غیرفعال کردن اسکن SSL یک لایه امنیتی ارائه شده توسط ESET Smart Security را حذف می کند و می تواند سیستم شما را در معرض خطرات امنیتی قرار دهد.

 

1. پنجره برنامه اصلی محصول Windows ESET خود را باز کنید.

2. کلید F5 را فشار دهید تا Advanced Setup باز شود.

3. روی Web and email کلیک کنید،روی  SSL/TLS کلیک کنید، روی قسمت کنار Enable SSL/TLS protocol filtering کلیک کنید و OK را کلیک کنید.

 

غیرفعال کردن فیلتر SSL در محصولات خانگی ESET Windows (14.x)

 

اکنون باید بتوانید به صفحات وب که از گواهینامه های SSL استفاده می کنند بدون تداخل دسترسی داشته باشید.