اعلان “Activation failed – Overused license” را در محصول اصلی ESET Windows خود دریافت می کنید

 

اگر صاحب مجوز هستید چه کاری انجام دهید

1. اگر اعلان «Activation failed – Overused license» را برای مجوزی که متعلق به شماست دریافت کردید، روی  ?I own this license, what can I do کلیک کنید.

 

اعلان "Activation failed – Overused license" را در محصول اصلی ESET Windows خود دریافت می کنید

 

2. در صفحه بعد روی یکی از موارد زیر کلیک کنید:

  • اگر فکر می کنید مجوز شما قانونی است، روی Open ESET HOME کلیک کنید، که شما را به پورتال ESET HOME هدایت می کند.
  • برای خرید مجوز دیگر، روی Buy License کلیک کنید، که شما را به فروشگاه رسمی محصولات خانگی ESET هدایت می کند. مجوز جدید خود را در فروشگاه خریداری کنید.
  • اگر مجوز معتبر دیگری دارید و می خواهید از آن استفاده کنید، روی Close کلیک کنید تا به فعال سازی بازگردید.

 

اعلان "Activation failed – Overused license" را در محصول اصلی ESET Windows خود دریافت می کنید

 

اگر مجوز ندارید چه کاری باید انجام دهید

1. اگر اعلان «Activation failed – Overused license» را برای مجوزی که متعلق به شماست دریافت کردید، روی  ?I own this license, what can I do کلیک کنید.

 

اعلان "Activation failed – Overused license" را در محصول اصلی ESET Windows خود دریافت می کنید

2. برای حل مشکل با ما تماس بگیرید.

  • برای خرید مجوز، روی  Buy License کلیک کنید.
  • اگر مجوز معتبر دیگری دارید و می خواهید از آن استفاده کنید، روی Close کلیک کنید تا به فعال سازی بازگردید.

 

اعلان "Activation failed – Overused license" را در محصول اصلی ESET Windows خود دریافت می کنید