از نمایش title screen هنگام راه اندازی جلوگیری کنید

 

  • هنگامی که سیستم خود را روشن می کنید، از نمایش دادن ، صفحه نمایش (title screen) برای محصول Windows ESET من جلوگیری کنید.

 

راه حل

1. برنامه اصلی محصول Windows ESET خود را باز کنید.

2. برای دسترسی به تنظیمات پیشرفته، کلید F5 را فشار دهید.

3. روی User Interface کلیک کنید و روی نوار لغزنده کنار Show splash-screen at startup کلیک کنید.

4. برای تایید تنظیمات خود روی OK کلیک کنید.

 

از نمایش title screen هنگام راه اندازی جلوگیری کنید