چگونه می توانم درایور ehdrv را با استفاده از Device Manager در Microsoft Windows حذف کنم؟

 

  • ممکن است شما اخیراً محصول ESET خود را حذف نصب کرده اید
  • درایور ehdrv هنگام نصب یک محصول ESET باعث ایجاد عوارض می شود

 

راه حل

ehdrv.sys را از سیستم خود حذف کنید

1. روی Start → Computer (یا My Computer، بسته به نسخه ویندوز خود) کلیک کنید و به C:WindowsSystem32Drivers بروید.

2. روی ehdrv.sys کلیک راست کرده و از منوی زمینه گزینه Delete را انتخاب کنید.

 

چگونه می توانم درایور ehdrv را با استفاده از Device Manager در Microsoft Windows حذف کنم؟

 

درایور ehdrv را با استفاده از Device Manager حذف نصب کنید

1. روی Start کلیک کنید، روی Computer (یا My Computer، بسته به نسخه ویندوز خود) کلیک راست کرده و سپس Properties را از منوی زمینه انتخاب کنید.

2. سپس روی Device Manager کلیک کنید.

(کاربران XP: روی تب Device Manager کلیک کنید)

 

چگونه می توانم درایور ehdrv را با استفاده از Device Manager در Microsoft Windows حذف کنم؟

 

 

3. روی View → Show hiden devices کلیک کنید.

 

چگونه می توانم درایور ehdrv را با استفاده از Device Manager در Microsoft Windows حذف کنم؟

 

4. درایورهای Non-Plug and Play را باز کنید، ehdrv را انتخاب کنید و روی Uninstall کلیک کنید.

5. در پنجره Confirm Device Uninstall روی OK کلیک کنید. هنگامی که از شما خواسته شد کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید، روی Yes کلیک کنید.

 

چگونه می توانم درایور ehdrv را با استفاده از Device Manager در Microsoft Windows حذف کنم؟