تاریخ انقضای مجوز برای محصول Windows ESET home خود را مشاهده کنید

 

راه حل
جلوگیری از اسکن چندباره فایلهای دانلود شده از موزیلا فایرفاکس

تاخیر احتمالی

24 تا 48 ساعت پس از وارد کردن نام کاربری، گذرواژه یا کلید مجوز، تاریخ انقضای محصولتان نمایش داده می شود.

 

1. پنجره برنامه اصلی محصول Windows ESET خود را باز کنید.

2. در پنجره اصلی برنامه، روی Help and support کلیک کنید. تاریخی که مجوز شما منقضی می شود در کنار اعتبار مجوز نشان داده می شود.

 

تاریخ انقضای مجوز برای محصول Windows ESET home خود را مشاهده کنید