دانلود محصولات خانگی

لپ تاپ و کامپیوتر

  بروزترین نسخه    ESET Smart Security Premium / نسخه ۱۳.۰.۲۴.۰ / ۶۴ بیت (پشتیبانی از ویندوز  ۸ , ۸.۱ , ۱۰)

                          ESET Smart Security Premium / نسخه ۱۳.۰.۲۴.۰ / ۳۲ بیت (پشتیبانی از ویندوز  ۸ , ۸.۱ , ۱۰)

  بروزترین نسخه    ESET NOD32 Antivirus / نسخه ۱۳.۰.۲۴.۰ / ۶۴ بیت (پشتیبانی از ویندوز  ۸ , ۸.۱ , ۱۰)

                          ESET NOD32 Antivirus / نسخه ۱۳.۰.۲۴.۰ / ۳۲ بیت (پشتیبانی از ویندوز  ۸ , ۸.۱ , ۱۰)

نسخه های قدیمی

ESET Smart Security Premium / نسخه ۱۲.۱.۳۴.۰ / ۶۴ بیت (پشتیبانی از ویندوز ۷ , ۸ , ۸.۱ , ۱۰)

ESET Smart Security Premium / نسخه ۱۲.۱.۳۴.۰ / ۳۲ بیت (پشتیبانی از ویندوز ۷ , ۸ , ۸.۱ , ۱۰)

ESET NOD32 Antivirus / نسخه ۱۲.۱.۳۴.۰ / ۶۴ بیت (پشتیبانی از ویندوز ۷ , ۸ , ۸.۱ , ۱۰)

ESET NOD32 Antivirus / نسخه ۱۲.۱.۳۴.۰ / ۳۲ بیت  (پشتیبانی از ویندوز ۷ , ۸ , ۸.۱ , ۱۰)

دانلود ESET Smart Security Premium | نسخه ۱۱ | ۶۴ بیت (پشتیبانی از ویندوز ۷,۸,۸.۱،۱۰)

دانلود ESET Smart Security Premium | نسخه ۱۱ | ۳۲ بیت  (پشتیبانی از ویندوز ۷,۸,۸.۱،۱۰)

دانلود ESET NOD32 Antivirus  | نسخه ۱۱ | ۶۴ بیت  (پشتیبانی از ویندوز ۷,۸,۸.۱،۱۰)

دانلود ESET NOD32 Antivirus  | نسخه ۱۱ | ۳۲ بیت  (پشتیبانی از ویندوز ۷,۸,۸.۱،۱۰)