دانلود محصولات خانگی

لپ تاپ و کامپیوتر

  بروزترین نسخه    ESET Smart Security Premium / نسخه ۱۳.۰.۲۴.۰ / ۶۴ بیت (پشتیبانی از ویندوز  ۸ , ۸.۱ ,                                    Windows 10 Business Editions 2004 Build 19041)   تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

                          ESET Smart Security Premium / نسخه ۱۳.۰.۲۴.۰ / ۳۲ بیت (پشتیبانی از ویندوز  ۸ , ۸.۱ ,                                    Windows 10 Business Editions 2004 Build 19041)  تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

  بروزترین نسخه    ESET NOD32 Antivirus / نسخه ۱۳.۰.۲۴.۰ / ۶۴ بیت (پشتیبانی از ویندوز  ۸ , ۸.۱ ,                                                Windows 10 Business Editions 2004 Build 19041)  تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

                          ESET NOD32 Antivirus / نسخه ۱۳.۰.۲۴.۰ / ۳۲ بیت (پشتیبانی از ویندوز  ۸ , ۸.۱ ,                                                Windows 10 Business Editions 2004 Build 19041)  تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

نسخه های قدیمی

ESET Smart Security Premium / نسخه ۱۲.۱.۳۴.۰ / ۶۴ بیت (پشتیبانی از ویندوز ۷ , ۸ , ۸.۱ , ۱۰)

ESET Smart Security Premium / نسخه ۱۲.۱.۳۴.۰ / ۳۲ بیت (پشتیبانی از ویندوز ۷ , ۸ , ۸.۱ , ۱۰)

ESET NOD32 Antivirus / نسخه ۱۲.۱.۳۴.۰ / ۶۴ بیت (پشتیبانی از ویندوز ۷ , ۸ , ۸.۱ , ۱۰)

ESET NOD32 Antivirus / نسخه ۱۲.۱.۳۴.۰ / ۳۲ بیت  (پشتیبانی از ویندوز ۷ , ۸ , ۸.۱ , ۱۰)