ارتباط با ما

مازندران ، قائم شهر 
میدان طالقانی ، ابتدای خیابان بابل ، کوچه دستوریان (تلار ششم)

۴۲۲۰۸۹۹۷ – ۰۱۱
واحد فروش (داخلی ۱۱)
واحد پشتیبانی (داخلی ۱۲)

شنبه تا چهار شنبه : ۹:۳۰ – ۱۳:۳۰ و ۱۶:۳۰ – ۲۰:۳۰
پنجشنبه : ۹:۳۰ – ۱۳:۳۰
جمعه : تعطیل می باشد